Inne prace geodezyjne

W swojej ofercie posiadamy również szereg innych usług geodezyjnych takich jak min:

  • Pomiar powierzchni użytkowej budynków.
  • Rozgraniczenia nieruchomości.
  • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  • Pomiary powierzchni upraw rolnych.
  • Mapy do celów prawnych: mapy do zasiedzenia, mapy do ustalania służebności gruntowych, mapy zniesienia współwłasności.
  • Inne prace nietypowe