Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych to proces odtwarzania znaków w terenie określających granice między poszczególnymi działkami ewidencyjnymi. Jest to ważne szczególnie w przypadku wykonywania ogrodzenia, bądź transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wznowienie znaków granicznych następuje na podstawie analizy dokumentacji geodezyjnej oraz pomiarów terenowych. Celem jest zrozumienie historii granic i wcześniejszych oznaczeń punktów granicznych dla poszczególnych działek.

Po wykonaniu pomiarów oraz obliczeń geodeta stabilizuje punkty graniczne odpowiednimi znakami, najczęściej jest to betonowy słupek z krzyżem.

Po zakończeniu wznowienia znaków granicznych geodeta sporządza odpowiednią dokumentację, która zawiera informacje dotyczące pomiarów, oznaczeń granicznych i innych istotnych danych.

Wznowienie znaków granicznych ma na celu zapewnienie jasnego i precyzyjnego określenia granic nieruchomości, aby uniknąć sporów i konfliktów. Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami geodezyjnymi.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów określających przebieg granic działek ewidencyjnych geodeta określa granice na podstawie zgodnych wskazań stron oraz analizy całości materiałów archiwalnych.