Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to proces, w wyniku którego jedna nieruchomość jest dzielona na dwie lub więcej działek ewidencyjnych. Istnieje kilka trybów podziału nieruchomości, zależnie od celu i przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Wyróżniamy podziały nieruchomości:

  • Podział nieruchomości rolnych i leśnych, bądź nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne.
  • Podział zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Podział zgodnie z warunkami zabudowy
  • Podział niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Podziały zgodnie ze specustawami.

Podział nieruchomości obejmuje kilka etapów, które umożliwiają formalne i precyzyjne podzielenie jednej nieruchomości na mniejsze części. Oto podstawowe etapy podziału geodezyjnego nieruchomości:

  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii.
  • Analiza dokumentacji: Na początku przeprowadza się analizę dokumentacji dotyczącej nieruchomości, takiej jak mapy, plany, umowy, decyzje administracyjne itp. Celem jest zrozumienie charakterystyki nieruchomości, jej granic, ewentualnych obciążeń czy ograniczeń prawnych.
  • Pomiar geodezyjny: Następnie przeprowadza się pomiary geodezyjne, które polegają na dokładnym określeniu granic nieruchomości oraz wymiarów i położenia nowo tworzonych działek.
  • Opracowanie dokumentacji: Na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych sporządza się dokumentację geodezyjną.
  • Procedura administracyjna: W przypadku podziału nieruchomości, konieczne może być przeprowadzenie procedury administracyjnej, która obejmuje m.in. zgłoszenie podziału do odpowiednich organów administracji.

Ważne jest, aby podział nieruchomości był przeprowadzony zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz żeby wszelkie formalności związane z podziałem zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami urzędowymi.