Współpraca

Współpraca geodety z innymi podmiotami jest nieodzowna w wielu dziedzinach, w których precyzyjne pomiary i analiza danych geoprzestrzennych są kluczowe. Dzięki takiemu partnerstwu możliwe jest skuteczne planowanie, projektowanie i budowa infrastruktury, a także zarządzanie nieruchomościami oraz realizacja projektów budowlanych.

Geodeta często współpracuje z inżynierami budownictwa, architektami i projektantami przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów budowlanych jak również z firmami wykonującymi obiekty budowlane takie jak np. sieci uzbrojenia terenu lub budynki.
Geodeci współpracują również z deweloperami i agencjami nieruchomości przy zakupie oraz sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzają pomiary granic działek, tworzą mapy sytuacyjne, dokonują podziału nieruchomości, a także sporządzają dokumentację potrzebną do sporządzenia aktu notarialnego.

Ścisła współpraca z adwokatem zapewnia kompleksowe podejście do problemów związanych z geodezją i prawem nieruchomości. Dzięki tej współpracy klient może skorzystać z wiedzy i doświadczenia obu specjalistów, co zwiększa szanse na skuteczne rozwiązanie sprawy.

Współpraca geodety z adwokatem może być szczególnie istota w kwestii zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej bądź zniesienia współwłasności nieruchomości oraz wszelkich kwestiach związanych z prawem nieruchomości. Geodeta wykonuje pomiary, sporządza dokumentację geodezyjną oraz wykonuję mapę do celów prawnych (zasiedzenia). Następnie adwokat przystępuje do reprezentacji stron przed sądami, przygotowuje strategię procesową oraz sporządza pisma i wnioski w toku postępowania sądowego.

Partnerzy:

Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber http://adwokatsperber.pl
Biuro nieruchomości https://www.arma.nieruchomosci.pl/
Wycena nieruchomości https://www.wycena.stargard.pl/
Analizy przyrodnicze https://www.facebook.com/ornitolog/
Pomiary fotogrametryczne – naloty dronem, Ortofotomapy, modele pod maszyny budowlane